Företag

Som arbetsgivare är det viktigt att ha anställda som mår bra. Både på jobbet och på fritiden.

En arbetsgivaren som visar omsorg och förstår betydelsen av att personalen tar hand om sin kropp och sin hälsa är en uppskattad arbetsgivare.

Löpsedel_5_150508

Många arbetssituationer innebär monotona och felbelastande rörelser. Det gäller arbete både framför datorn och i andra situationer, t.ex tandläkare och tandhygienist, butikspersonal, byggnadsarbetare etc.

 

Om man som arbetsgivare låter personalen få gå på massage gör man en god investering i personalens hälsa. Antingen en stund under arbetstid eller efter arbetsdagens slut.

 

Massage räknas som friskvård enligt Skatteverket och är därför en avdragsgill kostnad.

Om så önskas kan Corpus Sanus Massage & Hälsa komma ut till arbetsplatsen för att ge personalen massage där.

Kontakta oss för mer information och offert för företagsmassage.