Varför massage?

Massage har tre syften – den ökar ditt välmående, den är förebyggande och den är behandlande. Att regelbundet gå på massage är ett av många sätt att ta hand om sin kropp på – den ska fungera och bära fram dig under lång tid!

Massage för välmående är lättare massage med fokus på beröring och allmän avslappning som resultat.

Att massage är förebyggande innebär att musklerna, genom att hållas smidiga, får en bra blodgenomströmning och därmed syresättning. På så vis kan du motverka problem som kan uppstå genom t.ex ensidigt arbete. En smidig muskel har ett bättre status och en bättre återhämtning än en spänd muskel. Regelbunden massage är därför en god investering i din egen hälsa!

Behandlande massage syftar till att komma tillrätta med olika besvär genom att massagen löser upp spänningar i musklerna – kanske känner du dig öm, stel och spänd? Massagen kan vid behov kombineras med olika tekniker för muskeltöjning och muskelavslappning Du kommer sannolikt att få instruktioner till övningar som du kan göra hemma och som bidrar till att lösa dina bekymmer.

Ordet massage tros komma från latinets massa eller grekiskans masso och båda betyder beröra. Och det är precis vad som sker. En massör trycker och töjer på hud, bindväv, muskler, blodkärl för att uppnå olika resultat och effekter. Enbart beröringen i sig bidrar till en känsla av välbefinnande.

InteriörCorpusSanus

Massage har många dokumenterade goda effekter:

– Ökar blodcirkulationen i musklerna
– Ökar lymfcirkulationen
– Sänker blodtrycket
– Smärtlindrande
– Lugnande
– Minskar utsöndring av stresshormoner
– Ökar utsöndring av lugn-och-ro-hormonet oxytocin
– Ökar utsöndring av endorfiner (kroppens eget ”morfin”)
– Gör musklerna smidiga och mer elastiska
– Förbättrar rörelseförmåga
– Ökar din kroppskännedom